1. en

MONIKA TARSA

Monika Tarsa – magister sztuki, absolwentka studiów magisterskich edukacji artystycznej z zakresu sztuk plastycznych Instytutu Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie (1999 - 2004), studiów podyplomowych w zakresie Reklamy i PR (2012-2013), studiów podyplomowych Wydziału Sztuki UP
w Krakowie Kreatywne przetwarzanie obrazu cyfrowego (2013).

Od 2000 roku pracuje jako nauczyciel – wykładowca w zakresie malarstwa, rysunku, projektowania, reklamy, kompozycji, historii
i teorii sztuki i oraz estetyki. Od 1997 roku członek Gorlickiego Środowiska Plastycznego.
Jej prace prezentowane na wystawach indywidulanych
i zbiorowych (min.: Kraków, Gorlice, Nowy Sącz, Jasło, Lądek, Bardejov. Wyróżniona za zestaw prac fotograficznych na XIX Dorocznym Przeglądzie Twórczości Gorlickiego Środowiska Plastycznego.
Autorka publikacji autorskich tekstów w kwartalniku Estetyka
i krytyka Uniwersytetu Jagiellońskiego, min.: "Czas – pamięć – fotografia. Próba fenomenologicznej refleksji nad fotografią" oraz "Rzecz o malarstwie Wacława Taranczewskiego".
W swojej twórczości zajmuje się malarstwem, kolażem, fotografią poszukując sposobu na prezentacji struktury koloru i faktury.
 

Social Media