1. en

MONIKA TARSA

zaSzczyty

Malować takie góry to prawdziwy zaSzczyt. Góry to dla mnie mistyka, tajemnica, wyobraźnia. Cykl obrazów powstał z połączenia malarskiej pasji i zachwytu nad górami. W górskiej tematyce staram się ująć struktury faktur i kolorów, przestrzeni obrazu i przestrzeni duchowej. Góry dla mnie to mistyka, tajemnica, wyobraźnia…to sztuka. Praca nad cyklem to łączenie przeżyć, doświadczeń, przestrzeni, duchowości, to swego rodzaju wyprawa
w zachwyt i tajemnicę, spełnienie stwórczej potrzeby wobec siebie i wszelkiego po-za-sobą.

Social Media